phu tung chinh hieu

Sự kiện

Khai trương YSS New DC Center tại Bangkok

Thứ hai, 24/04/2023

Lễ khai trương YSS New DC Center.

Sáng ngày 24/4/2023, đại diện công ty Thiên Nhẫn - phutungchinhhieu.com đã đến dự lễ khai trương YSS New DC Center - Trung Tâm Phân Phối và Viện Bảo Tàng Xe của YSS Thailand tại Bangkok.

YSS-New-DC-Center-15.jpg

YSS-New-DC-Center-1.jpg

YSS-New-DC-Center-A-1.jpg

YSS-New-DC-Center-A-3.jpg

YSS-New-DC-Center-A-8.jpg

YSS-New-DC-Center-A-4.jpg

YSS-New-DC-Center-A-5.jpg

YSS-New-DC-Center-A-9.jpg

YSS-New-DC-Center-A-6.jpg

YSS-New-DC-Center-16.jpg

YSS-New-DC-Center-14.jpg

YSS-New-DC-Center-21.jpg

YSS-New-DC-Center-23.jpg

YSS-New-DC-Center-24.jpg

YSS-New-DC-Center-17.jpg

YSS-New-DC-Center-6.jpg

YSS-New-DC-Center-2.jpg

YSS-New-DC-Center-3.jpg

YSS-New-DC-Center-4.jpg

YSS-New-DC-Center-5.jpg

YSS-New-DC-Center-7.jpg

YSS-New-DC-Center-8.jpg

YSS-New-DC-Center-9.jpg

YSS-New-DC-Center-10.jpg

YSS-New-DC-Center-11.jpg

YSS-New-DC-Center-12.jpg

YSS-New-DC-Center-13.jpg

YSS-New-DC-Center-20.jpg

YSS-New-DC-Center-22.jpg

YSS-New-DC-Center-19.jpg

LOGO ĐỐI TÁC

Prev Next
 • Bando   
 • DID   
 • Federal   
 • KKTL   
 • FCC   
 • Koyo   
 • Metzeler   
 • Motul   
 • Siam   
 • YSS   
 • Denso